Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości.


wszystkie-domy-stałyby-ę-grobami-gdyby-nie-były-otwarte-dla-goś
khalil gibranwszystkiedomystałybysięgrobamigdybyniebyłyotwartedlagościwszystkie domydomy stałybystałyby sięsię grobamigdyby nienie byłybyły otwarteotwarte dladla gościwszystkie domy stałybydomy stałyby sięstałyby się grobamigdyby nie byłynie były otwartebyły otwarte dlaotwarte dla gościwszystkie domy stałyby siędomy stałyby się grobamigdyby nie były otwartenie były otwarte dlabyły otwarte dla gościwszystkie domy stałyby się grobamigdyby nie były otwarte dlanie były otwarte dla gości

Pisarz musi zwyczajnie pilnować, żeby okna były otwarte, żeby drzwi były otwarte, żeby biurokraci, którzy są w każdym społeczeństwie, nie pozamykali wszystkiego na klucz.Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony?Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.Gdyby wszystkie kawałki krzyża znajdujące się w różnych kościołach były prawdziwe, Pan Nasz nie byłby umęczony na dwóch krzyżowanych belkach, ale na całym lesie.Mówią, że wszystkie drzwi są otwarte dla młodych pisarzy - to prawda, ale wszędzie stoją ogonki i trzeba bić się, żeby wejść.Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.