Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii.


wszystkie-drogi-dobra-i-prawdy-prowadzą-do-ewangelii
henri bergsonwszystkiedrogidobraprawdyprowadządoewangeliiwszystkie drogidrogi dobradobra ii prawdyprowadzą dodo ewangeliiwszystkie drogi dobradrogi dobra idobra i prawdyprowadzą do ewangeliiwszystkie drogi dobra idrogi dobra i prawdywszystkie drogi dobra i prawdy

Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii.W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść.Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Drogi prowadzą zawsze do ludzi.W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.