Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre są młodsze.


wszystkie-kobiety-są-młode-ale-niektóre-są-młodsze
marcel achardwszystkiekobietymłodealeniektóremłodszewszystkie kobietykobiety sąsą młodeale niektóreniektóre sąsą młodszewszystkie kobiety sąkobiety są młodeale niektóre sąniektóre są młodszewszystkie kobiety są młodeale niektóre są młodsze

Wszys­tkie ko­biety są młode, ale niektóre młodsze.Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą.Mężczyźni nie starzeją to kobiety robią się młodsze.Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych.Pesymista twierdzi, że wszystkie kobiety to nierządnice. Optymista nie jest tego zdania, ale ma nadzieję.Gbur jest przekonany, że wszystkie kobiety są łatwe do zdobycia. Dżentelmen tak nie myśli, ale ma nadzieję.