Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności.


wszystkie-nasze-nieszczęścia-biorą-ę-z-jednej-tyko-przyczyny-mianowicie-stąd-że-człowiek-nie-umie-przebywać-w-samotnoś
pascal blaisewszystkienaszenieszczęściabiorąsięjednejtykoprzyczynymianowiciestądżeczłowieknieumieprzebywaćsamotnościwszystkie naszenasze nieszczęścianieszczęścia biorąbiorą sięz jednejjednej tykotyko przyczynymianowicie stądże człowiekczłowiek nienie umieumie przebywaćprzebywać ww samotnościwszystkie nasze nieszczęścianasze nieszczęścia biorąnieszczęścia biorą siębiorą się zsię z jednejz jednej tykojednej tyko przyczynyże człowiek nieczłowiek nie umienie umie przebywaćumie przebywać wprzebywać w samotnościwszystkie nasze nieszczęścia biorąnasze nieszczęścia biorą sięnieszczęścia biorą się zbiorą się z jednejsię z jednej tykoz jednej tyko przyczynyże człowiek nie umieczłowiek nie umie przebywaćnie umie przebywać wumie przebywać w samotnościwszystkie nasze nieszczęścia biorą sięnasze nieszczęścia biorą się znieszczęścia biorą się z jednejbiorą się z jednej tykosię z jednej tyko przyczynyże człowiek nie umie przebywaćczłowiek nie umie przebywać wnie umie przebywać w samotności

Nie uskarżamy się na nic, albowiem prosić musimy Boga o przebaczenie za prawie wszystkie nasze nieszczęścia.Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście.Nie powinniśmy zapominać przyczyny nieszczęścia, którego byliśmy już tak blisko.Wypadki drogowe biorą się stąd, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami w pojutrzejszym tempie.Życie jest pełne nieszczęścia, samotności i cierpienia – i do tego kończy się o wiele zbyt wcześnie.Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.