Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane.


wszystkie-nasze-problemy-zostały-stworzone-przez-ludzi-i-mogą-zostać-przez-ludzi-rozwiązane
john fitzgerald kennedywszystkienaszeproblemyzostałystworzoneprzezludzimogązostaćrozwiązanewszystkie naszenasze problemyproblemy zostałyzostały stworzonestworzone przezprzez ludziludzi ii mogąmogą zostaćzostać przezprzez ludziludzi rozwiązanewszystkie nasze problemynasze problemy zostałyproblemy zostały stworzonezostały stworzone przezstworzone przez ludziprzez ludzi iludzi i mogąi mogą zostaćmogą zostać przezzostać przez ludziprzez ludzi rozwiązanewszystkie nasze problemy zostałynasze problemy zostały stworzoneproblemy zostały stworzone przezzostały stworzone przez ludzistworzone przez ludzi iprzez ludzi i mogąludzi i mogą zostaći mogą zostać przezmogą zostać przez ludzizostać przez ludzi rozwiązanewszystkie nasze problemy zostały stworzonenasze problemy zostały stworzone przezproblemy zostały stworzone przez ludzizostały stworzone przez ludzi istworzone przez ludzi i mogąprzez ludzi i mogą zostaćludzi i mogą zostać przezi mogą zostać przez ludzimogą zostać przez ludzi rozwiązane

Jeżeli rozwiązane zostaną wszystkie problemy naukowe, nie znaczy to, że rozwiązano choć jeden problem życiowy.Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. (IV Sobór Lateraneński)Idąc drogą Cnoty jest się zawsze wynagradzanym przez ludzi, ale nie przez malarstwo.Jeśli pracujesz z oddaniem przez osiem godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez dwanaście.Konwenanse są, podobnie jak prawa, kształtowane dla ludzi miernych przez ludzi miernych.