Wszystkie nasze złudzenia są tylko wizjami odległej, niedosiężnej prawdy niejasno dostrzeganej.


wszystkie-nasze-złudzenia-są-tylko-wizjami-odległej-niedosiężnej-prawdy-niejasno-dostrzeganej
joseph conradwszystkienaszezłudzeniatylkowizjamiodległejniedosiężnejprawdyniejasnodostrzeganejwszystkie naszenasze złudzeniazłudzenia sąsą tylkotylko wizjamiwizjami odległejniedosiężnej prawdyprawdy niejasnoniejasno dostrzeganejwszystkie nasze złudzenianasze złudzenia sązłudzenia są tylkosą tylko wizjamitylko wizjami odległejniedosiężnej prawdy niejasnoprawdy niejasno dostrzeganejwszystkie nasze złudzenia sąnasze złudzenia są tylkozłudzenia są tylko wizjamisą tylko wizjami odległejniedosiężnej prawdy niejasno dostrzeganejwszystkie nasze złudzenia są tylkonasze złudzenia są tylko wizjamizłudzenia są tylko wizjami odległej

Zniszczenie jakiegoś złudzenia nie prowadzi do żadnej prawdy, lecz powiększa naszą niewiedzę, rozszerza „pustą przestrzeńWszystkie wielkie prawdy na początku są bluźnierstwem.Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych.Nie wszystkie prawdy są dla wszystkich uszu.Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii.Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii.