Wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami.


wszystkie-partie-polityczne-umierają-w-końcu-zatrute-własnymi-kłamstwami
anonimwszystkiepartiepolityczneumierająkońcuzatrutewłasnymikłamstwamiwszystkie partiepartie politycznepolityczne umierająumierają ww końcukońcu zatrutezatrute własnymiwłasnymi kłamstwamiwszystkie partie politycznepartie polityczne umierająpolityczne umierają wumierają w końcuw końcu zatrutekońcu zatrute własnymizatrute własnymi kłamstwamiwszystkie partie polityczne umierająpartie polityczne umierają wpolityczne umierają w końcuumierają w końcu zatrutew końcu zatrute własnymikońcu zatrute własnymi kłamstwamiwszystkie partie polityczne umierają wpartie polityczne umierają w końcupolityczne umierają w końcu zatruteumierają w końcu zatrute własnymiw końcu zatrute własnymi kłamstwami

Partie polityczne nie stawiają dziś sobie pytania, czy ich program jest rozsądny, lecz czy jest atrakcyjny.Wszystkie partie, które dążą do władzy, są bez wyjątku zwyrodnieniami absolutyzmu.Nasze zwyczaje i uprzedzenia, zasady i wierzenia, uczucia i temperament, w dalszym ciągu instytucje polityczne i prawne, poglądy moralne i estetyczne, w końcu nasze systemy filozoficzne, wszystko to w rozwoju dziejowym tworzy jedną zwartą kategorię - podłoża historycznego.Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.) Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.Ród gałganów ma, jak wiadomo, wielkie wpływy polityczne.