Wszystkie silne charaktery tworzyły się w samotności.


wszystkie-silne-charaktery-tworzyły-ę-w-samotnoś
maria kalergiwszystkiesilnecharakterytworzyłysięsamotnościwszystkie silnesilne charakterycharaktery tworzyłytworzyły sięw samotnościwszystkie silne charakterysilne charaktery tworzyłycharaktery tworzyły siętworzyły się wsię w samotnościwszystkie silne charaktery tworzyłysilne charaktery tworzyły sięcharaktery tworzyły się wtworzyły się w samotnościwszystkie silne charaktery tworzyły sięsilne charaktery tworzyły się wcharaktery tworzyły się w samotności

Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który znieść mogą tytko silne charaktery.Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który mogą znieść tylko silne charaktery.Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności.Wyobrażanie sobie jest w gruncie rzeczy stwarzaniem, jest mostem pojednania między materią a duchem. Zwłaszcza, gdy robi się to często i intensywnie. Wtedy obraz przekształca się w kroplę materii i włącza do przepływów życia. Czasem po drodze coś się w nim zniekształca i zmienia. Wszystkie ludzkie pragnienia zatem, jeżeli są wystarczająco silne, spełniają się. Nie [...]Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.