Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu.


wszystkie-wielkie-myśli-rodzą-ę-podczas-marszu
friedrich nietzschewszystkiewielkiemyślirodząsiępodczasmarszuwszystkie wielkiewielkie myślimyśli rodząrodzą sięsię podczaspodczas marszuwszystkie wielkie myśliwielkie myśli rodząmyśli rodzą sięrodzą się podczassię podczas marszuwszystkie wielkie myśli rodząwielkie myśli rodzą sięmyśli rodzą się podczasrodzą się podczas marszuwszystkie wielkie myśli rodzą sięwielkie myśli rodzą się podczasmyśli rodzą się podczas marszu

Wielkie myśli rodzą się w sercu....władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.Wszystkie wielkie prawdy na początku są bluźnierstwem.Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się.Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny.Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.