Wszystkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy.


wszystkie-wspomnienia-są-złudne-bo-teraźniejszość-nadaje-im-inne-barwy
albert einsteinwszystkiewspomnieniazłudneboteraźniejszośćnadajeiminnebarwywszystkie wspomnieniawspomnienia sąsą złudnebo teraźniejszośćteraźniejszość nadajenadaje imim inneinne barwywszystkie wspomnienia sąwspomnienia są złudnebo teraźniejszość nadajeteraźniejszość nadaje imnadaje im inneim inne barwywszystkie wspomnienia są złudnebo teraźniejszość nadaje imteraźniejszość nadaje im innenadaje im inne barwybo teraźniejszość nadaje im inneteraźniejszość nadaje im inne barwy

Teraźniejszość jest to poseł wysłany od tego, co już zniknęło po to, co jeszcze ma zniknąć; jest to dziecko wspomnienia a karmicielka nadziei.Śmierć nadaje kształt miłości, jak nadaje go życiu, przekształcając ją w los.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Jedyną metodą sztuki jest prawda. Wszystkie inne koncepcje są błędne.Wystarczy potrącić jedną strunę w duszy kobiecej, aby zadźwięczały wszystkie inne.Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze.