Wszystkie znane moje utwory są tylko ułomkami wielkiej spowiedzi.


wszystkie-znane-moje-utwory-są-tylko-ułomkami-wielkiej-spowiedzi
johann wolfgang goethewszystkieznanemojeutworytylkoułomkamiwielkiejspowiedziwszystkie znaneznane mojemoje utworyutwory sąsą tylkotylko ułomkamiułomkami wielkiejwielkiej spowiedziwszystkie znane mojeznane moje utworymoje utwory sąutwory są tylkosą tylko ułomkamitylko ułomkami wielkiejułomkami wielkiej spowiedziwszystkie znane moje utworyznane moje utwory sąmoje utwory są tylkoutwory są tylko ułomkamisą tylko ułomkami wielkiejtylko ułomkami wielkiej spowiedziwszystkie znane moje utwory sąznane moje utwory są tylkomoje utwory są tylko ułomkamiutwory są tylko ułomkami wielkiejsą tylko ułomkami wielkiej spowiedzi

Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości.Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane.To, co znane, nie jest jeszcze przez to, że jest znane, czymś poznanym.Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem.Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd.W gruncie rzeczy moje życie to nic innego tylko czyściec.