Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie.


wszystkim-ludziom-właściwy-jest-z-natury-pęd-do-życia-we-wspólnocie
arystoteleswszystkimludziomwłaściwyjestnaturypęddożyciawewspólnociewszystkim ludziomludziom właściwywłaściwy jestjest zz naturynatury pędpęd dodo życiażycia wewe wspólnociewszystkim ludziom właściwyludziom właściwy jestwłaściwy jest zjest z naturyz natury pędnatury pęd dopęd do życiado życia weżycia we wspólnociewszystkim ludziom właściwy jestludziom właściwy jest zwłaściwy jest z naturyjest z natury pędz natury pęd donatury pęd do życiapęd do życia wedo życia we wspólnociewszystkim ludziom właściwy jest zludziom właściwy jest z naturywłaściwy jest z natury pędjest z natury pęd doz natury pęd do życianatury pęd do życia wepęd do życia we wspólnocie

Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty. -Georg Christoph Lichtenberg
każdą-chwilę-życia-pomyślną-jak-i-niepomyślną-uczynić-czymś-jak-najlepszym-oto-sztuka-życia-i-właściwy-przywilej-rozumnej-istoty
Pisarz jest to człowiek, któremu pisanie przychodzi trudniej niż wszystkim innym ludziom. -Tomasz Mann
pisarz-jest-to-człowiek-któremu-pisanie-przychodzi-trudniej-ż-wszystkim-innym-ludziom
Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all
usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim
To jest ukryta zasada naszego życia: na naszej drodze, we właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo. -Lulu von Strauss
to-jest-ukryta-zasada-naszego-życia-na-naszej-drodze-we-właściwej-godzinie-właściwy-człowiek-właściwe-przeżycie-właściwe-słowo
Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą. -Kartezjusz
Żądza-wiedzy-wspólna-wszystkim-ludziom-jest-chorobą-której-nie-można-uleczyć-ponieważ-ciekawość-wzrasta-wraz-z-wiedzą