Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie. A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić, i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.


wszystko-ę-dziwnie-plecie-na-tym-biednym-świecie-a-kto-by-chciał-rozumem-wszystkiego-dochodzić-i-zginie-a-nie-będzie-umiał-w-to-ugodzić
jan kochanowskiwszystkosiędziwnieplecienatymbiednymświeciektobychciałrozumemwszystkiegodochodzićzginieniebędzieumiałtougodzićwszystko sięsię dziwniedziwnie plecieplecie nana tymtym tutu biednymbiednym świeciekto byby chciałchciał rozumemrozumem wszystkiegowszystkiego dochodzići zginienie będziebędzie umiałumiał wwszystko się dziwniesię dziwnie pleciedziwnie plecie naplecie na tymna tym tutym tu biednymtu biednym świeciea kto bykto by chciałby chciał rozumemchciał rozumem wszystkiegorozumem wszystkiego dochodzića nie będzienie będzie umiałbędzie umiał ww to ugodzićwszystko się dziwnie pleciesię dziwnie plecie nadziwnie plecie na tymplecie na tym tuna tym tu biednymtym tu biednym świeciea kto by chciałkto by chciał rozumemby chciał rozumem wszystkiegochciał rozumem wszystkiego dochodzića nie będzie umiałnie będzie umiał wumiał w to ugodzićwszystko się dziwnie plecie nasię dziwnie plecie na tymdziwnie plecie na tym tuplecie na tym tu biednymna tym tu biednym świeciea kto by chciał rozumemkto by chciał rozumem wszystkiegoby chciał rozumem wszystkiego dochodzića nie będzie umiał wbędzie umiał w to ugodzić

Kto żyje uczciwie - będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie.Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie.Nic wie­czne­go na świecie: Ra­dość się z troską plecie.Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.Z przym­rużeniem oka, mniej romantycznie O ko­goś, kto będzie umiał go­tować i nie po­wie: Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał