Wszystko się splata z sobą - dobro ze złem, wielkoduszność ze sprawiedliwością, religia z polityką.


wszystko-ę-splata-z-sobą-dobro-ze-złem-wielkoduszność-ze-sprawiedliwośą-religia-z-polityką
thomas hardywszystkosięsplatasobądobrozezłemwielkodusznośćsprawiedliwościąreligiapolitykąwszystko sięsię splatasplata zz sobąsobądobrodobro zeze złemwielkoduszność zeze sprawiedliwościąreligia zz politykąwszystko się splatasię splata zsplata z sobąz sobądobro zedobro ze złemwielkoduszność ze sprawiedliwościąreligia z politykąwszystko się splata zsię splata z sobąsplata z sobądobro ze złemwszystko się splata z sobąsię splata z sobą

Dobro nie walczy ze złem, a leczy je.Dobro nowego dobra nie rodzące jest złem najgorszym, głupstwo nie tyle zaszkodzi, nienawiść nie tyle pognębi, ile rozum, gdy się zużyje na bezplenne prace, miłość - gdy się w samolubne uczucie roztrwoni.Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką.Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem!Miłość jest najpiękniejszą religią - ktoś, kto kogoś kocha, odda mu wszystko bez modlitwy.