Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.


wszystko-żyje-tylko-wtedy-śli-coś-innego-zginie-nie-życia-nie-śmierci-nie-wyjątków-wszystko-musi-kiedyś-przyjść-i-kiedyś-odejść
anonimwszystkożyjetylkowtedyjeślicośinnegozginienieżycianieśmierciwyjątkówwszystkomusikiedyśprzyjśćodejśćludzielataideewszystkokołosiętoczystarestajepożywieniemtegoconowewszystko żyjeżyje tylkotylko wtedyjeśli coścoś innegoinnego zginienie mama życianie mama śmiercinie mama wyjątkówwszystko musimusi kiedyśkiedyś przyjśćprzyjść ii kiedyśkiedyś odejśćkoło sięsię toczytoczy ii starestare stajestaje sięsię pożywieniempożywieniem tegoco nowewszystko żyje tylkożyje tylko wtedyjeśli coś innegocoś innego zginienie ma życianie ma śmiercinie ma wyjątkówwszystko musi kiedyśmusi kiedyś przyjśćkiedyś przyjść iprzyjść i kiedyśi kiedyś odejśćkoło się toczysię toczy itoczy i starei stare stajestare staje sięstaje się pożywieniemsię pożywieniem tego

Wszystko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu.Nawet ten, kto kocha, nie może zrozumieć miłości innego. Pomiędzy dwiema miłościami nie ma nic wspólnego, ponieważ w istocie istnieje tylko jedna miłość i każdy uważa, że wyczerpuje wszystko, nie sądząc, że sam się kiedyś wyczerpie.Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Wszystko nowe jest bezlitosne i bezwzględne, nawet wtedy, gdy staremu nie dorównuje.