Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.


wszystko-żyje-tylko-wtedy-śli-coś-innego-zginie-nie-życia-nie-śmierci-nie-wyjątków-wszystko-musi-kiedyś-przyjść-i-kiedyś-odejść
anonimwszystkożyjetylkowtedyjeślicośinnegozginienieżycianieśmierciwyjątkówwszystkomusikiedyśprzyjśćodejśćludzielataideewszystkokołosiętoczystarestajepożywieniemtegoconowewszystko żyjeżyje tylkotylko wtedyjeśli coścoś innegoinnego zginienie mama życianie mama śmiercinie mama wyjątkówwszystko musimusi kiedyśkiedyś przyjśćprzyjść ii kiedyśkiedyś odejśćkoło sięsię toczytoczy ii starestare stajestaje sięsię pożywieniempożywieniem tegoco nowewszystko żyje tylkożyje tylko wtedyjeśli coś innegocoś innego zginienie ma życianie ma śmiercinie ma wyjątkówwszystko musi kiedyśmusi kiedyś przyjśćkiedyś przyjść iprzyjść i kiedyśi kiedyś odejśćkoło się toczysię toczy itoczy i starei stare stajestare staje sięstaje się pożywieniemsię pożywieniem tego

Wszystko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu. -Friedrich Nietzsche
wszystko-idzie-wszystko-powraca-wiecznie-toczy-ę-koło-bytu
Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Wszystko nowe jest bezlitosne i bezwzględne, nawet wtedy, gdy staremu nie dorównuje. -Zofia Kucówna
wszystko-nowe-jest-bezlitosne-i-bezwzględne-nawet-wtedy-gdy-staremu-nie-dorównuje