Wszystko co Bóg stworzył, posiada znamiona świętości.


wszystko-co-bóg-stworzył-posiada-znamiona-świętoś
harold kushnerwszystkocobógstworzyłposiadaznamionaświętościwszystko coco bógbóg stworzyłposiada znamionaznamiona świętościwszystko co bógco bóg stworzyłposiada znamiona świętościwszystko co bóg stworzył

Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego?Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom.Skoro się coś posiada, trzeba sobie tym wynagradzać wszystko, czego się nie posiada.Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco- Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu!Bóg stworzył dziewczęta do miłości!