Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.


wszystko-co-czynimy-jest-tylko-środkiem-do-celu-jedynie-miłość-jest-celem-samym-w-sobie-bo-bóg-jest-miłośą
edyta steinwszystkococzynimyjesttylkośrodkiemdocelujedyniemiłośćcelemsamymsobiebobógmiłościąwszystko coco czynimyjest tylkotylko środkiemśrodkiem dodo celujedynie miłośćmiłość jestjest celemcelem samymsamym ww sobiebo bógbóg jestjest miłościąwszystko co czynimyjest tylko środkiemtylko środkiem dośrodkiem do celujedynie miłość jestmiłość jest celemjest celem samymcelem samym wsamym w sobiebo bóg jestbóg jest miłościąjest tylko środkiem dotylko środkiem do celujedynie miłość jest celemmiłość jest celem samymjest celem samym wcelem samym w sobiebo bóg jest miłościąjest tylko środkiem do celujedynie miłość jest celem samymmiłość jest celem samym wjest celem samym w sobie

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.Co czynimy. To, co czynimy, nie jest nigdy rozumiane, tylko chwalone lub ganione.Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności.Człowiek celem samym w sobie.