Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane.


wszystko-co-jest-zbyt-głupie-by-to-wypowiedzieć-będzie-wyśpiewane
wolterwszystkocojestzbytgłupiebytowypowiedziećbędziewyśpiewaneco jestjest zbytzbyt głupiebędzie wyśpiewaneco jest zbytjest zbyt głupieby to wypowiedziećco jest zbyt głupie

Miłości wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć.To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe.To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe.To, co zbyt głupie, by je po­wie­dzieć, śpiewa się jak lib­retto operowe.Gdy smu­tek bo­li, a słowa zbyt małe, by roz­pacz wypowiedzieć... zos­ta­je tyl­ko mil­cze­nie, pełne gorących łez i blis­kości osiero­conych serc...Nie wyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze.