Wszystko co ludzkie, to jedynie mała łódeczka na oceanie sił.


wszystko-co-ludzkie-to-jedynie-ła-łódeczka-na-oceanie-ł
karel capekwszystkocoludzkietojedyniemałałódeczkanaoceaniesiłwszystko coco ludzkiejedynie małamała łódeczkałódeczka nana oceanieoceanie siłwszystko co ludzkiejedynie mała łódeczkamała łódeczka nałódeczka na oceaniena oceanie siłjedynie mała łódeczka namała łódeczka na oceaniełódeczka na oceanie siłjedynie mała łódeczka na oceaniemała łódeczka na oceanie sił

Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe.W pew­nej no­cy krótkiej, bo czerwcowej Chy­ba w czwar­tek, on pod­szedł do niej I zap­ro­sił ją na ka­wy małą filiżankę Ona się zgodziła i tak zdo­był koleżankę(?) „Możesz po­całować Pannę Młodą.” Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś...Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszościWszystko, o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powinniśmy jedynie o miłość.Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania.