Wszystko co ludzkie, to jedynie mała łódeczka na oceanie sił.


wszystko-co-ludzkie-to-jedynie-ła-łódeczka-na-oceanie-ł
karel capekwszystkocoludzkietojedyniemałałódeczkanaoceaniesiłwszystko coco ludzkiejedynie małamała łódeczkałódeczka nana oceanieoceanie siłwszystko co ludzkiejedynie mała łódeczkamała łódeczka nałódeczka na oceaniena oceanie siłjedynie mała łódeczka namała łódeczka na oceaniełódeczka na oceanie siłjedynie mała łódeczka na oceaniemała łódeczka na oceanie sił

Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe. -Stefan Pacek
nie-wszystko-co-ludzkie-jest-wielkie-ale-wszystko-co-nieludzkie-jest-łe
Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości -Albert Camus
przyszłość-będzie-szczodra-jedynie-wtedy-kiedy-wszystko-ofiarujesz-teraźniejszoś
Wszystko, o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powinniśmy jedynie o miłość. -Mikołaj Gogol
wszystko-o-co-zabiegamy-i-o-co-ę-kłócimy-jest-marnośą-zabiegać-powinniśmy-jedynie-o-miłość
Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. -Khalil Gibran
Żyjemy-tylko-po-to-aby-odkryć-piękno-wszystko-inne-jest-jedynie-sztuką-oczekiwania