Wszystko, co nie jest miłością, jest śmiercią.


wszystko-co-nie-jest-miłośą-jest-śmiercią
stefan napierskiwszystkoconiejestmiłościąśmierciąco nienie jestjest miłościąjest śmierciąco nie jestnie jest miłościąco nie jest miłością

Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.Wszystko, co jest podobne do miłości, jest chyba miłością.Chciałem miłości, a miłość mnie nie chciała, a po­dob­no jest miłością, kto­kol­wiek. Nie tracę wiary, bo miłość to al­bo za mało, al­bo już wszystko.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.