Wszystko co spotyka człowieka, pochodzi od niego samego.


wszystko-co-spotyka-człowieka-pochodzi-od-niego-samego
karel capekwszystkocospotykaczłowiekapochodziodniegosamegowszystko coco spotykaspotyka człowiekapochodzi odod niegoniego samegowszystko co spotykaco spotyka człowiekapochodzi od niegood niego samegowszystko co spotyka człowiekapochodzi od niego samego

Wszystko, co spotyka człowieka, pochodzi z niego samego.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samegoCokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.Jak niedużo zostaje z człowieka, gdy odjąć od niego wszystko, co mówią o nim inni.