Wszystko, co spotyka człowieka, pochodzi z niego samego.


wszystko-co-spotyka-człowieka-pochodzi-z-niego-samego
karel Čapekwszystkocospotykaczłowiekapochodziniegosamegoco spotykaspotyka człowiekapochodzi zz niegoniego samegoco spotyka człowiekapochodzi z niegoz niego samegopochodzi z niego samego

Wszystko co spotyka człowieka, pochodzi od niego samego.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samegoCokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.Jak niedużo zostaje z człowieka, gdy odjąć od niego wszystko, co mówią o nim inni.