Wszystko co tradycyjne jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku.


wszystko-co-tradycyjne-jest-łatwe-do-polubienia-i-nie-wymaga-wysiłku
gertruda steinwszystkocotradycyjnejestłatwedopolubienianiewymagawysiłkuwszystko coco tradycyjnetradycyjne jestjest łatwełatwe dodo polubieniapolubienia ii nienie wymagawymaga wysiłkuwszystko co tradycyjneco tradycyjne jesttradycyjne jest łatwejest łatwe dołatwe do polubieniado polubienia ipolubienia i niei nie wymaganie wymaga wysiłkuwszystko co tradycyjne jestco tradycyjne jest łatwetradycyjne jest łatwe dojest łatwe do polubieniałatwe do polubienia ido polubienia i niepolubienia i nie wymagai nie wymaga wysiłkuwszystko co tradycyjne jest łatweco tradycyjne jest łatwe dotradycyjne jest łatwe do polubieniajest łatwe do polubienia iłatwe do polubienia i niedo polubienia i nie wymagapolubienia i nie wymaga wysiłku

Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze.Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.Być dobrym jest szlachetnie. Lecz uczyć innych, jak oni mają być dobrzy, jest jeszcze szlachetniejsze i nie wymaga tyle wysiłku.Wszystko jest trudne zanim stanie się łatweJeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności.Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.