Wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami, jest prawdą. Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości.


wszystko-co-zgadza-ę-z-naszymi-życzeniami-jest-prawdą-wszystko-inne-doprowadza-nas-do-wściekłoś
andre mauroiswszystkocozgadzasięnaszymiżyczeniamijestprawdąwszystkoinnedoprowadzanasdowściekłościco zgadzazgadza sięz naszyminaszymi życzeniamijest prawdąwszystko inneinne doprowadzadoprowadza nasnas dodo wściekłościco zgadza sięzgadza się zsię z naszymiz naszymi życzeniamiwszystko inne doprowadzainne doprowadza nasdoprowadza nas donas do wściekłościco zgadza się zzgadza się z naszymisię z naszymi życzeniamiwszystko inne doprowadza nasinne doprowadza nas dodoprowadza nas do wściekłościco zgadza się z naszymizgadza się z naszymi życzeniamiwszystko inne doprowadza nas doinne doprowadza nas do wściekłości

Kłamstwo głoszone jako prawda doprowadza do wściekłości. -Mikołaj Gogol
kłamstwo-głoszone-jako-prawda-doprowadza-do-wściekłoś
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi. -Katherine Mansfield
jedyna-rzecz-którą-warto-posiąść-to-prawda-jest-bardziej-przejmująca-od-miłoś-bardziej-radosna-i-roznamiętniająca-nie-zawiedzie-nigdy-gdy