Wszystko dobre, co się dobrze kończy.


wszystko-dobre-co-ę-dobrze-kończy
william shakespearewszystkodobrecosiędobrzekończywszystko dobreco sięsię dobrzedobrze kończyco się dobrzesię dobrze kończyco się dobrze kończy

1. Wszystko, co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko, co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej.Miłość między kobietą a mężczyzną nie kończy się ani dobrze ani źle: po prostu się kończy.Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie.Wszystko jest dobre, gdy wychodzi z rąk twórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje w rękach człowieka.Wypoczynek, jak wszystko, kończy się zmęczeniem.Mimo wszystko, życie się dzisiaj nie kończy.