Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem.


wszystko-dzieje-ę-zgodnie-z-przeznaczeniem
heraklit z efezuwszystkodziejesięzgodnieprzeznaczeniemwszystko dziejedzieje sięsię zgodniezgodnie zz przeznaczeniemwszystko dzieje siędzieje się zgodniesię zgodnie zzgodnie z przeznaczeniemwszystko dzieje się zgodniedzieje się zgodnie zsię zgodnie z przeznaczeniemwszystko dzieje się zgodnie zdzieje się zgodnie z przeznaczeniem

Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.. . . przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane. . .Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie..Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle.Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje.Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje.