Wszystko jest bez sensu, wszystko pogmatwane, jak te winorośle, gąszcze cmentarniane.


wszystko-jest-bez-sensu-wszystko-pogmatwane-jak-te-winoroś-gąszcze-cmentarniane
jarosław iwaszkiewiczwszystkojestbezsensuwszystkopogmatwanejaktewinoroślegąszczecmentarnianewszystko jestjest bezbez sensuwszystko pogmatwanejak tete winoroślegąszcze cmentarnianewszystko jest bezjest bez sensujak te winoroślewszystko jest bez sensu

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa.Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu.