Wszystko jest bez sensu, wszystko pogmatwane, jak te winorośle, gąszcze cmentarniane.


wszystko-jest-bez-sensu-wszystko-pogmatwane-jak-te-winoroś-gąszcze-cmentarniane
jarosław iwaszkiewiczwszystkojestbezsensuwszystkopogmatwanejaktewinoroślegąszczecmentarnianewszystko jestjest bezbez sensuwszystko pogmatwanejak tete winoroślegąszcze cmentarnianewszystko jest bezjest bez sensujak te winoroślewszystko jest bez sensu

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu. -Stefan Pacek
prawda-że-nie-sensu-żyć-bez-sensu-ale-i-bezsensem-jest-chcieć-wcześniej-śmierci-ż-sprawdzenia-sensu
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. -Tadeusz Różewicz
leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie. -Oscar Wilde
starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie
Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu. -Paulo Coelho
kiedy-ę-kocha-wszystko-dookoła-nabiera-coraz-głębszego-sensu