Wszystko jest cierpieniem, a przyczyną cierpienia jest niewiedza.


wszystko-jest-cierpieniem-a-przyczyną-cierpienia-jest-niewiedza
buddawszystkojestcierpieniemprzyczynącierpienianiewiedzawszystko jestjest cierpieniemprzyczyną cierpieniacierpienia jestjest niewiedzawszystko jest cierpieniema przyczyną cierpieniaprzyczyną cierpienia jestcierpienia jest niewiedzaa przyczyną cierpienia jestprzyczyną cierpienia jest niewiedzaa przyczyną cierpienia jest niewiedza

Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem.Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.Zachować pieniądz w roli środka umożliwiającego liczenie. Pozbawić, go roli sędziego i kata. Tak, aby brak pieniędzy nigdy nie był przyczyną cierpienia, ani posiadanie pieniędzy powodem rozkoszy.Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia.Jeśli niewiedza jest szczęściem, skąd tylu nieszczęśliwych na tym świecie?