Wszystko jest dobre, gdy wychodzi z rąk twórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje w rękach człowieka.


wszystko-jest-dobre-gdy-wychodzi-z-rąk-twórcy-rzeczy-wszystko-wyrodnieje-w-rękach-człowieka
jean jacques rousseauwszystkojestdobregdywychodzirąktwórcyrzeczywszystkowyrodniejerękachczłowiekawszystko jestjest dobregdy wychodziwychodzi zz rąkrąk twórcytwórcy {rzeczy}{rzeczy} wszystkowszystko wyrodniejewyrodnieje ww rękachrękach człowiekawszystko jest dobregdy wychodzi zwychodzi z rąkz rąk twórcyrąk twórcy {rzeczy}twórcy {rzeczy} wszystko{rzeczy} wszystko wyrodniejewszystko wyrodnieje wwyrodnieje w rękachw rękach człowiekagdy wychodzi z rąkwychodzi z rąk twórcyz rąk twórcy {rzeczy}rąk twórcy {rzeczy} wszystkotwórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje{rzeczy} wszystko wyrodnieje wwszystko wyrodnieje w rękachwyrodnieje w rękach człowiekagdy wychodzi z rąk twórcywychodzi z rąk twórcy {rzeczy}z rąk twórcy {rzeczy} wszystkorąk twórcy {rzeczy} wszystko wyrodniejetwórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje w{rzeczy} wszystko wyrodnieje w rękachwszystko wyrodnieje w rękach człowieka

Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć. -Stanisław Jerzy Lec
wszystko-jest-w-rękach-człowieka-dlatego-należy-często-myć
Religia poniżyła pojęcie
religia-poniżyła-pojęcie-człowieka-jej-krańcową-konsekwencją-jest-że-wszystko-dobre-wielkie-prawdziwe-nie-jest-ludzkie-tylko-darem-łaski
To, co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy. -Stanisław
to-co-być-w-sztuce-żywym-wszystko-to-musi-przejść-duszę-twórcy