Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi.


wszystko-jest-poezją-ale-pieniądz-nie-jest-poezją-ale-też-pieniądz-jest-niczym-sam-z-siebie-immanentnie-nie-istnieje-został-wymyślony-jest
edward stachurawszystkojestpoezjąalepieniądzniepoezjąaleteżniczymsamsiebieimmanentnieistniejezostałwymyślonychoćtymświeciedotegodoszłożewszystkimwszystkomożnakupićnajgenialniejszedziełasztukiludzinawetoczywiścietychsprzedajnychpoezjisiękupiwszystko jestjest poezjąale pieniądzpieniądz nienie jestjest poezjąale teżteż pieniądzpieniądz jestjest niczymsam zz siebiesiebie immanentnieimmanentnie nienie istniejezostał wymyślonyjest niczymchoć ww tymtym świecieświecie dodo tegotego doszłoże pieniądzpieniądz jestjest wszystkimwszystko możnamożna kupićnajgenialniejsze dzieładzieła sztukiludzi nawetnawet możnamożna kupićoczywiście tychtych sprzedajnychale poezjipoezji sięsię nienie kupiwszystko jest poezjąale pieniądz niepieniądz nie jestnie jest poezjąale też pieniądzteż pieniądz jestpieniądz jest niczymsam z siebiez siebie immanentniesiebie immanentnie nieimmanentnie nie istniejechoć w tymw tym świecietym świecie doświecie do tegodo tego doszłoże pieniądz jestpieniądz jest wszystkimwszystko można kupićnajgenialniejsze dzieła sztukiludzi nawet możnanawet można kupićoczywiście tych sprzedajnychale poezji siępoezji się niesię nie kupi

Miłość może wiele, ale pieniądz wszystko. -Anonim
miłość-może-wiele-ale-pieniądz-wszystko
Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze. -Og Mandino
dobrze-jest-mieć-pieniądze-i-rzeczy-które-można-za-nie-kupić-ale-również-dobrze-jest-od-czasu-do-czasu-upewnić-ę-czy-nie-zgubiliśmy-rzeczy
Dzisiaj też jest nuda, nie socjalistyczna, ale pieniądza. Pieniądz tworzy modny rytuał, inny rodzaj szarości intelektualnej. A przecież poza kasą coś się jednak liczy. -Wojciech Młynarski
dzisiaj-też-jest-nuda-nie-socjalistyczna-ale-pieniądza-pieniądz-tworzy-modny-rytuał-inny-rodzaj-szaroś-intelektualnej-a-przecież-poza-kasą
Zdobycie wiedzy, jest tylko kwestią poświęconego czasu i pieniędzy Czas to Pieniądz, Czas + Pieniądz = Wiedza -Miłosz Półrolniczak
zdobycie-wiedzy-jest-tylko-kwestią-poświęconego-czasu-i-pieniędzy-czas-to-pieniądz-czas-+-pieniądz-=-wiedza
Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę. -G. D. Prentice
za-pieniądze-można-kupić-wiele-rzeczy-dobrych-i-złych-ale-wszystkie-pieniądze-świata-nie-wystarczyłyby-aby-kupić-przyjaciela-lub