Wszystko może być wykonane dobrze albo źle. Podobnie jest z moim malarstwem.


wszystko-może-być-wykonane-dobrze-albo-ź-podobnie-jest-z-moim-malarstwem
pablo picassowszystkomożebyćwykonanedobrzealboźlepodobniejestmoimmalarstwemwszystko możemoże byćbyć wykonanewykonane dobrzedobrze alboalbo źlepodobnie jestjest zz moimmoim malarstwemwszystko może byćmoże być wykonanebyć wykonane dobrzewykonane dobrze albodobrze albo źlepodobnie jest zjest z moimz moim malarstwemwszystko może być wykonanemoże być wykonane dobrzebyć wykonane dobrze albowykonane dobrze albo źlepodobnie jest z moimjest z moim malarstwemwszystko może być wykonane dobrzemoże być wykonane dobrze albobyć wykonane dobrze albo źlepodobnie jest z moim malarstwem

Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana.Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle.Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze? Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może.