Wszystko można nabyć w samotności, prócz charakteru.


wszystko-można-nabyć-w-samotnoś-prócz-charakteru
henri stendhalwszystkomożnanabyćsamotnościpróczcharakteruwszystko możnamożna nabyćnabyć ww samotnościprócz charakteruwszystko można nabyćmożna nabyć wnabyć w samotnościwszystko można nabyć wmożna nabyć w samotnościwszystko można nabyć w samotności

Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru.Kochająca żona - taka, która dla męża uczyni wszystko, prócz rezygnacji z krytykowania go i z prób ulepszania jego charakteru.Filozofia nie jest Alkohol konserwuje wszystko, prócz tajemnic.Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności.Nie wszystko można wytłumaczyć. Nie wszystko też można zrozumieć. Niech będzie błogosławiony ten kącik dżungli w każdym z nas.