Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.


wszystko-w-świecie-można-podrobić-nie-można-tylko-podrobić-prawdy-prawda-podrobiona-nie-jest-już-prawdą
menachem mendelwszystkoświeciemożnapodrobićnietylkopodrobićprawdyprawdapodrobionajestjużprawdąwszystko ww świecieświecie możnamożna podrobićnie możnamożna tylkotylko podrobićpodrobić prawdyprawda podrobionapodrobiona nienie jestjest jużjuż prawdąwszystko w świeciew świecie możnaświecie można podrobićnie można tylkomożna tylko podrobićtylko podrobić prawdyprawda podrobiona niepodrobiona nie jestnie jest jużjest już prawdąwszystko w świecie możnaw świecie można podrobićnie można tylko podrobićmożna tylko podrobić prawdyprawda podrobiona nie jestpodrobiona nie jest jużnie jest już prawdąwszystko w świecie można podrobićnie można tylko podrobić prawdyprawda podrobiona nie jest jużpodrobiona nie jest już prawdą

Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie. -Alojzy Żółkowski
zarówno-prawdą-jak i fałszem-można-przejść-cały-świat-ale-prawdą-można-wróć-a fałszem-nie
Tylko prawda obraża. Słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę. -Napoleon Bonaparte
tylko-prawda-obraża-słabość-nigdy-na-nic-ę-nie-zda-rządzić-można-tylko-łą-i-przez-łę
Prawda: Prawda ubrana w komentarze nie jest już goła. -Sławomir Wróblewski
prawda-prawda-ubrana-w-komentarze-nie-jest-już-goła
Są trzy prawdy - prawda, półprawda i gówno prawda. -Józef Tischner
są-trzy-prawdy-prawda-półprawda-i-gówno-prawda
To już dużo, jeżeli się z prawdą flirtuje, ożenić się z nią i tak nie można. -George Bernard Shaw
to-już-żo-żeli-ę-z-prawdą-flirtuje-ożenić-ę-z-ą-i-tak-nie-można
Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard
prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić