Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.


wszystko-w-świecie-można-podrobić-nie-można-tylko-podrobić-prawdy-prawda-podrobiona-nie-jest-już-prawdą
menachem mendelwszystkoświeciemożnapodrobićnietylkopodrobićprawdyprawdapodrobionajestjużprawdąwszystko ww świecieświecie możnamożna podrobićnie możnamożna tylkotylko podrobićpodrobić prawdyprawda podrobionapodrobiona nienie jestjest jużjuż prawdąwszystko w świeciew świecie możnaświecie można podrobićnie można tylkomożna tylko podrobićtylko podrobić prawdyprawda podrobiona niepodrobiona nie jestnie jest jużjest już prawdąwszystko w świecie możnaw świecie można podrobićnie można tylko podrobićmożna tylko podrobić prawdyprawda podrobiona nie jestpodrobiona nie jest jużnie jest już prawdąwszystko w świecie można podrobićnie można tylko podrobić prawdyprawda podrobiona nie jest jużpodrobiona nie jest już prawdą

Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.Tylko prawda obraża. Słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę.Prawda: Prawda ubrana w komentarze nie jest już goła.Są trzy prawdy - prawda, półprawda i gówno prawda.To już dużo, jeżeli się z prawdą flirtuje, ożenić się z nią i tak nie można.Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić.