Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas.


wszystko-we-właściwym-czasie-do-prawdziwej-mądroś-należy-również-odczekanie-na-właściwy-czas
arnold janssen błwszystkowewłaściwymczasiedoprawdziwejmądrościnależyrównieżodczekanienawłaściwyczaswszystko wewe właściwymwłaściwym czasiedo prawdziwejprawdziwej mądrościmądrości należynależy równieżrównież odczekanieodczekanie nana właściwywłaściwy czaswszystko we właściwymwe właściwym czasiedo prawdziwej mądrościprawdziwej mądrości należymądrości należy równieżnależy również odczekanierównież odczekanie naodczekanie na właściwyna właściwy czaswszystko we właściwym czasiedo prawdziwej mądrości należyprawdziwej mądrości należy równieżmądrości należy również odczekanienależy również odczekanie narównież odczekanie na właściwyodczekanie na właściwy czasdo prawdziwej mądrości należy równieżprawdziwej mądrości należy również odczekaniemądrości należy również odczekanie nanależy również odczekanie na właściwyrównież odczekanie na właściwy czas

Właściwy człowiek na właściwym miejscu.Bywają dwa rodzaje ministrów finansów: jedni odchodzą w hańbie, a drudzy - we właściwym czasie.W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny.W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.