Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.


wszystko-zostało-już-powiedziane-ponieważ-jednak-nikt-nie-słucha-trzeba-wciąż-zaczynać-od-nowa
andre gidewszystkozostałojużpowiedzianeponieważjednakniktniesłuchatrzebawciążzaczynaćodnowawszystko zostałozostało jużjuż powiedzianeponieważ jednakjednak niktnikt nienie słuchatrzeba wciążwciąż zaczynaćzaczynać odod nowawszystko zostało jużzostało już powiedzianeponieważ jednak niktjednak nikt nienikt nie słuchatrzeba wciąż zaczynaćwciąż zaczynać odzaczynać od nowawszystko zostało już powiedzianeponieważ jednak nikt niejednak nikt nie słuchatrzeba wciąż zaczynać odwciąż zaczynać od nowaponieważ jednak nikt nie słuchatrzeba wciąż zaczynać od nowa

Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo.Ciężko jest mil­czeć, gdy już nikt nie słucha..Często wszystko jest uratowane wtedy, kiedy się myśli, że już zostało stracone.Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności.Zawsze można zaczynać od nowa; nic dziwnego, że tylu ludzi drepce w kółko.