Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.


wtedy-otrzymujesz-gdy-dajesz-gdy-dajesz-nie-tylko-siebie-otwierasz-dla-innych-ale-i-innych-otwierasz-dla-siebie
mieczysław malińskiwtedyotrzymujeszgdydajeszgdydajesznietylkosiebieotwieraszdlainnychaleinnychsiebiewtedy otrzymujeszgdy dajeszgdy dajesznie tylkotylko siebiesiebie otwieraszotwierasz dladla innychale ii innychinnych otwieraszotwierasz dladla siebienie tylko siebietylko siebie otwieraszsiebie otwierasz dlaotwierasz dla innychale i innychi innych otwieraszinnych otwierasz dlaotwierasz dla siebienie tylko siebie otwierasztylko siebie otwierasz dlasiebie otwierasz dla innychale i innych otwieraszi innych otwierasz dlainnych otwierasz dla siebienie tylko siebie otwierasz dlatylko siebie otwierasz dla innychale i innych otwierasz dlai innych otwierasz dla siebie

Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.Żyjemy kosztem własnym dla innych, umieramy kosztem innych dla siebie.Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych.Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.