Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu.


wtedy-tylko-odczuwamy-potrzebę-przyjemnoś-gdy-z-jej-braku-doznajemy-bólu
epikurwtedytylkoodczuwamypotrzebęprzyjemnościgdyjejbrakudoznajemybóluwtedy tylkotylko odczuwamyodczuwamy potrzebępotrzebę przyjemnościgdy zz jejjej brakubraku doznajemydoznajemy bóluwtedy tylko odczuwamytylko odczuwamy potrzebęodczuwamy potrzebę przyjemnościgdy z jejz jej brakujej braku doznajemybraku doznajemy bóluwtedy tylko odczuwamy potrzebętylko odczuwamy potrzebę przyjemnościgdy z jej brakuz jej braku doznajemyjej braku doznajemy bóluwtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemnościgdy z jej braku doznajemyz jej braku doznajemy bólu

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko i tylko wtedy, gdy zapisana została po to, by odmienić jej bieg.Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.Naszą opinię na temat ludzkich poczynań formułujemy na podstawie przyjemności lub bólu, jakie nam sprawiają.Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostaje usunięte.