Wy­cofują się gdy nie idzie po ich myśli.


wy­cofują ę-gdy-nie idzie-po ich-myśli
one drop for allwy­cofują sięgdynie idziepo ichmyśliwy­cofują się gdygdy nie idzienie idzie po ichpo ich myśliwy­cofują się gdy nie idziegdy nie idzie po ichnie idzie po ich myśliwy­cofują się gdy nie idzie po ichgdy nie idzie po ich myśliwy­cofują się gdy nie idzie po ich myśli

Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać. -Montesquieu
jeśli-idzie-o-większość-ludzi-wolę-ich-chwalić-ż-wysłuchiwać
Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim
co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów. -Anonim
podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian
gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze