Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


wy-jesteście-przyszłośą-świata-wy-jesteście-nadzieją-kościoła-wy-jesteście-moją-nadzieją
jan paweł iiwyjesteścieprzyszłościąświatanadziejąkościołamojąnadziejąwy jesteściejesteście przyszłościąprzyszłością światawy jesteściejesteście nadziejąnadzieją kościoławy jesteściejesteście mojąmoją nadziejąwy jesteście przyszłościąjesteście przyszłością światawy jesteście nadziejąjesteście nadzieją kościoławy jesteście mojąjesteście moją nadziejąwy jesteście przyszłością światawy jesteście nadzieją kościoławy jesteście moją nadzieją

Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie. -Erich Fromm
jesteście-interesujący-bo-ę-interesujecie-jesteście-kochani-ponieważ-potraficie-kochać-i-ponieważ-w-sobie-samych-i-w-innych-ludziach-kochacie
Nie da się stworzyć takiej współczesnej polskiej „kobiety syntetycznej, ja w każdym razie nie umiem. Jesteście różne i chwała Bogu, że jesteście różne. -Janusz Głowacki
nie-da-ę-stworzyć-takiej-współczesnej-polskiej-kobiety-syntetycznej-ja-w-każdym-razie-nie-umiem-jesteście-różne-i-chwała-bogu-że-jesteście
Kimże jesteście, jeśli nie nosicielami nadziei? -Raoul Follereau
kimże-jesteście-śli-nie-nosicielami-nadziei
Jestem tylko wędrowcem, pielgrzymem na ziemskim padole! Czy jesteście czymś więcej? -Johann Wolfgang Goethe
jestem-tylko-wędrowcem-pielgrzymem-na-ziemskim-padole-czy-jesteście-czymś-więcej