Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


wy-jesteście-przyszłośą-świata-wy-jesteście-nadzieją-kościoła-wy-jesteście-moją-nadzieją
jan paweł iiwyjesteścieprzyszłościąświatanadziejąkościołamojąnadziejąwy jesteściejesteście przyszłościąprzyszłością światawy jesteściejesteście nadziejąnadzieją kościoławy jesteściejesteście mojąmoją nadziejąwy jesteście przyszłościąjesteście przyszłością światawy jesteście nadziejąjesteście nadzieją kościoławy jesteście mojąjesteście moją nadziejąwy jesteście przyszłością światawy jesteście nadzieją kościoławy jesteście moją nadzieją

Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie.Nie da się stworzyć takiej współczesnej polskiej „kobiety syntetycznej, ja w każdym razie nie umiem. Jesteście różne i chwała Bogu, że jesteście różne.Dzięki przyjacielowi życie jest mocniejsze, pełniejsze, jest w nim więcej piękna, i nieważne, czy jesteście blisko, czy daleko. Jeśli jesteście blisko, to wspaniale. A jeśli dzieli was odległość, to i tak często o nim myślisz: zastanawiasz się, co porabia, czytasz listy, piszesz - dzielisz się życiem i doświadczeniami, służysz, szanujesz, adorujesz i kochasz.Kimże jesteście, jeśli nie nosicielami nadziei?Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: Jesteście aresztowani!Jestem tylko wędrowcem, pielgrzymem na ziemskim padole! Czy jesteście czymś więcej?