Wybieraj, kogo masz kochać.


wybieraj-kogo-masz-kochać
cyceronwybierajkogomaszkochaćkogo maszmasz kochaćkogo masz kochać

masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....Ciężko jest kochać kogoś, kogo ciągle nie ma.Ja­ka wiel­ka w ser­cu ra­na gdy nie masz ni­kogo kto mógłby Ci pomóc, są tyl­ko ta­cy co ranią.Masz szczęście - jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie dlaczego i dla kogo.Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu.Wy­bieraj, ko­go masz kochać.