Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.


wyborca-ktoś-kto-cieszy-ę-z-świętego-przywileju-prawa-oddania-swego-głosu-na-kogoś-kogo-ktoś-inny-dla-niego-wybrał
ambrose gwinett biercewyborcaktośktocieszysięświętegoprzywilejuprawaoddaniaswegogłosunakogośkogoktośinnydlaniegowybrałkto cieszycieszy sięz świętegoświętego przywilejuprzywileju prawaprawa oddaniaoddania swegoswego głosugłosu nana kogośkogo ktośktoś innyinny dladla niegoniego wybrałkto cieszy sięcieszy się zsię z świętegoz świętego przywilejuświętego przywileju prawaprzywileju prawa oddaniaprawa oddania swegooddania swego głosuswego głosu nagłosu na kogośkogo ktoś innyktoś inny dlainny dla niegodla niego wybrałkto cieszy się zcieszy się z świętegosię z świętego przywilejuz świętego przywileju prawaświętego przywileju prawa oddaniaprzywileju prawa oddania swegoprawa oddania swego głosuoddania swego głosu naswego głosu na kogośkogo ktoś inny dlaktoś inny dla niegoinny dla niego wybrałkto cieszy się z świętegocieszy się z świętego przywilejusię z świętego przywileju prawaz świętego przywileju prawa oddaniaświętego przywileju prawa oddania swegoprzywileju prawa oddania swego głosuprawa oddania swego głosu naoddania swego głosu na kogośkogo ktoś inny dla niegoktoś inny dla niego wybrał

Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-ten-kogo-dręczy-myśl-że-ktoś-inny-jest-od-niego-szczęśliwszy
Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki. -Erich Maria Remarque
jeśli-dla-kogoś-nie-już-nic-świętego-to-wszystko-staje-ę-znów-dla-niego-święte-w-sposób-bardziej-ludzki
Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia. -Majka08
jeśli-ktoś-cię-skreślił-bo jes­teś-dla-niego-zbyt-ło-war­tościowy-szczerze ę-do niego-uśmie­chnij-i życz-mu szczęścia
Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-kto-dręczy-ę-tym-że-ktoś-inny-jest-bardziej-szczęśliwy