Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.


wyborca-ktoś-kto-cieszy-ę-z-świętego-przywileju-prawa-oddania-swego-głosu-na-kogoś-kogo-ktoś-inny-dla-niego-wybrał
ambrose gwinett biercewyborcaktośktocieszysięświętegoprzywilejuprawaoddaniaswegogłosunakogośkogoktośinnydlaniegowybrałkto cieszycieszy sięz świętegoświętego przywilejuprzywileju prawaprawa oddaniaoddania swegoswego głosugłosu nana kogośkogo ktośktoś innyinny dladla niegoniego wybrałkto cieszy sięcieszy się zsię z świętegoz świętego przywilejuświętego przywileju prawaprzywileju prawa oddaniaprawa oddania swegooddania swego głosuswego głosu nagłosu na kogośkogo ktoś innyktoś inny dlainny dla niegodla niego wybrałkto cieszy się zcieszy się z świętegosię z świętego przywilejuz świętego przywileju prawaświętego przywileju prawa oddaniaprzywileju prawa oddania swegoprawa oddania swego głosuoddania swego głosu naswego głosu na kogośkogo ktoś inny dlaktoś inny dla niegoinny dla niego wybrałkto cieszy się z świętegocieszy się z świętego przywilejusię z świętego przywileju prawaz świętego przywileju prawa oddaniaświętego przywileju prawa oddania swegoprzywileju prawa oddania swego głosuprawa oddania swego głosu naoddania swego głosu na kogośkogo ktoś inny dla niegoktoś inny dla niego wybrał

Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.... za komuny staliśmy mniej więcej wszyscy w brudnej wodzie po szyję. Więc wyglądaliśmy podobnie i wyglądało, że myślimy podobnie. Teraz woda opadła i zaczęła się rewia narodowa: ktoś podobno stał z gołą dupą, ktoś inny w dynamówkach, a jeszcze ktoś inny w stringach. Jakież to podniecające. Biedni Polacy leżą w łóżkach ze swoimi żonami [...]Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki.Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia.Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego i doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu.Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy.