Wychodząc naprzeciw, nie tarasuj drogi.


wychodząc-naprzeciw-nie-tarasuj-drogi
urszula zyburawychodzącnaprzeciwnietarasujdrogiwychodząc naprzeciwnie tarasujtarasuj droginie tarasuj drogi

Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.Wychodząc z siebie, nie trzaskaj drzwiami.Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw.Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy.Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw.