Wychodząc naprzeciw, nie tarasuj drogi.


wychodząc-naprzeciw-nie-tarasuj-drogi
urszula zyburawychodzącnaprzeciwnietarasujdrogiwychodząc naprzeciwnie tarasujtarasuj droginie tarasuj drogi

Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur
nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles
drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
Wychodząc z siebie, nie trzaskaj drzwiami. -Urszula Zybura
wychodząc-z-siebie-nie-trzaskaj-drzwiami
Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw. -Arystoteles Onassis
pieniądza-nie-należy-gonić-trzeba-wyjść-mu-naprzeciw
Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka
wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy
Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw. -Henry Boye
najważniejsze-wyprawy-w-życiu-to-wychodzenie-ludziom-naprzeciw