Wychodzi słońce, Ciepłem otu­la twarze. Wiosen­na radość.


wychodzi-słoń-ciepłem-otu­-twarze-wiosen­na-radość
cytlopkawychodzisłońceciepłemotu­latwarzewiosen­naradośćwychodzi słońceciepłem otu­laotu­la twarzewiosen­na radośćciepłem otu­la twarze

Zachodzi słońce, ciepłem otu­la horyzont. Pro­mieniami nadziei.Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę.Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdy słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem - za darmo.siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r.Może gdy minie mroźne­go ok­re­su czas przyjdą roztopy Lo­dowe serce od­ta­je, otu­li je wiosen­ny dotyk Ra­dość poczujesz gdy owy dzień nastanie jakże słoneczny Chłód odej­dzie w za­pom­nienie gdzieś hen, a zos­ta­nie ciepło On nigdy nie wychodzi na słońce, bo zbytnio by się zmęczył ciągnąc za sobą cień.