Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej.


wychowanie-to-przykład-i-miłość-nic-więcej
stanisław nowak abpwychowanietoprzykładmiłośćnicwięcejprzykład ii miłośćmiłośćnicnic więcejwychowanie to przykładprzykład i miłośći miłośćnic więcejwychowanie to przykład iprzykład i miłośćwychowanie to przykład i miłość

Pismo Święte nic więcej nie gani za chciwość, nic więcej nie zaleca nad miłość.Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców.Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać.Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata.Kiedy rodzi się prawdziwa miłość, własne ja przestaje istnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do oddania.Kiedy rodzi się praw­dzi­wa miłość, włas­ne ja przes­ta­je is­tnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do dodania.