Wycie jest liryką psa.


wycie-jest-liryką-psa
stanisław czosnowskiwyciejestlirykąpsawycie jestjest lirykąliryką psawycie jest lirykąjest liryką psawycie jest liryką psa

Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Paradoksalnym faktem jest, że bardzo często im osobistszą jest liryka autora, tym lepiej trafia do serca czytelnikowi.Niektórym idea służy U tylko jako wycie raczka przed wejściem na piedestał.Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Liryka, to rozwinięcie okrzyku. Nie można powstrzymać się od okrzyków.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.