Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość.


wydaje-ci-ę-że-życie-kryje-tak-wiele-cudownych-niespodzianek-iż-możesz-sobie-pozwolić-na-niedbałość
jonathan carrollwydajesiężeżyciekryjetakwielecudownychniespodzianekmożeszsobiepozwolićnaniedbałośćwydaje ciże życieżycie kryjekryje taktak wielewiele cudownychcudownych niespodzianekiż możeszmożesz sobiesobie pozwolićpozwolić nana niedbałośćwydaje ci sięże życie kryjeżycie kryje takkryje tak wieletak wiele cudownychwiele cudownych niespodzianekiż możesz sobiemożesz sobie pozwolićsobie pozwolić napozwolić na niedbałośćże życie kryje takżycie kryje tak wielekryje tak wiele cudownychtak wiele cudownych niespodzianekiż możesz sobie pozwolićmożesz sobie pozwolić nasobie pozwolić na niedbałośćże życie kryje tak wieleżycie kryje tak wiele cudownychkryje tak wiele cudownych niespodzianekiż możesz sobie pozwolić namożesz sobie pozwolić na niedbałość

Nie czuj się nigdy bezpieczny u boku kobiety którą kochasz, ponieważ natura kobieca kryje w sobie więcej niebezpieczeństw niż ci się wydaje.Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności!Przyjaciel na pewno zauważy, gdy patrzysz tęsknym wzrokiem na coś, na co nie możesz sobie pozwolić. I daje ci to na urodziny.Ze wszystkich istot najtrudniejszą do poznania i zgłębienia jest człowiek; najwięcej jest w nim bowiem dwoistości i udania, ukrywania i sztuczności; kryje też w sobie bardzo wiele najrozmaitszych przybudówek i zakamarków.Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon.Da­jesz mi oddech, da­jesz mi życie, da­jesz mi tak wiele, mi­mo to nie mam nic. Za­bierają mi wszystko, pożyczają, przywłaszczają, nie od­dają i nie oddadzą, więc po co mi nadzieja. Kocham to życie, kocham ten czas, gdy dru­gi człowiek oszu­kuje nas. Może po­możesz mi, zro­zumieć co to ból i łzy, bo za dob­rze żyje się mi, mi­mo, że nie mam nic.