Wydawca to człowiek, który pija szampana z czaszki autora.


wydawca-to-człowiek-który-pija-szampana-z-czaszki-autora
ambrose gwinett biercewydawcatoczłowiekktórypijaszampanaczaszkiautoraktóry pijapija szampanaszampana zz czaszkiczaszki autorawydawca to człowiekktóry pija szampanapija szampana zszampana z czaszkiz czaszki autoraktóry pija szampana zpija szampana z czaszkiszampana z czaszki autoraktóry pija szampana z czaszkipija szampana z czaszki autora

Nie wierzcie ludziom, którzy nie piją! Abstynenci nie piją, bo się boją, że po pijaku powiedzą o sobie coś, czego inni mają nie wiedzieć.Dla każdego nudnego autora, który nie miał tyle talentu, iżby się od autorstwa wstrzymał, jest to talent bardzo ważny umieć się pośpieszyć z wyrazem koniec.Ten, który nadszedł, ... panuje nad nimi, mówi do nich. - Głos jego przeciągły, ostry, wyraźny - każde słowo rozeznasz, zrozumiesz - ... czoło wysokie, przestronne, włosa jednego na czaszce nie masz, ... - skóra przyschła do czaszki, do liców, żółtawo się wcina pomiędzy koście i muszkuły - ... a kiedy ramię wzniesie, wyciągnie. wytęży [...]Czytaj uważnie Twoją umowę z wydawcą. Pamiętaj, że duży druk daje, a mały zabiera.Zaglądając do czaszki żywe­go człowieka zo­baczysz je­go mózg, a nie je­go świadomość.Dyplomata jest zaszczepiony przeciw niedyskrecjom szampana.