Wygodniej wierzyć innym niż samemu sobie.


wygodniej-wierzyć-innym-ż-samemu-sobie
aleksander sołżenicynwygodniejwierzyćinnymniżsamemusobiewygodniej wierzyćwierzyć innyminnym niżniż samemusamemu sobiewygodniej wierzyć innymwierzyć innym niżinnym niż samemuniż samemu sobiewygodniej wierzyć innym niżwierzyć innym niż samemuinnym niż samemu sobiewygodniej wierzyć innym niż samemuwierzyć innym niż samemu sobie

Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych.Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie.Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić.Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym.Zazdrosny sobie samemu szkodzi.