Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.


wygrywa-tylko-ten-kto-jasno-określony-cel-i-nieodparte-pragnienie-aby-go-osiągnąć
napoleon hillwygrywatylkotenktojasnookreślonycelnieodpartepragnienieabygoosiągnąćwygrywa tylkotylko tenkto mama jasnojasno określonyokreślony celcel ii nieodpartenieodparte pragnienieaby gogo osiągnąćwygrywa tylko tenkto ma jasnoma jasno określonyjasno określony celokreślony cel icel i nieodpartei nieodparte pragnienieaby go osiągnąćkto ma jasno określonyma jasno określony celjasno określony cel iokreślony cel i nieodpartecel i nieodparte pragnieniekto ma jasno określony celma jasno określony cel ijasno określony cel i nieodparteokreślony cel i nieodparte pragnienie

Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek.Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Kto kocha, pragnie, aby na jego pocałunki odpowiadano pocałunkiem, aby jego pragnieniu odpowiadało pragnienie, a szczęśliwy jest tylko wówczas, kiedy szczęście daje.Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.Umysł człowieka z życia uczynił wieczną walkę. Jeżeli nawet nie ma wojny bitwa zawsze trwa: gdyż sto tysięcy chce osiągnąć jeden i ten sam cel.