Wyjątki nie zawsze są potwierdzeniem starej reguły: mogą być również zapowiedzią nowej.


wyjątki-nie-zawsze-są-potwierdzeniem-starej-reguły-mogą-być-również-zapowiedzią-nowej
marie von ebner - eschenbachwyjątkiniezawszepotwierdzeniemstarejregułymogąbyćrównieżzapowiedziąnowejwyjątki nienie zawszezawsze sąsą potwierdzeniempotwierdzeniem starejstarej regułymogą byćbyć równieżrównież zapowiedziązapowiedzią nowejwyjątki nie zawszenie zawsze sązawsze są potwierdzeniemsą potwierdzeniem starejpotwierdzeniem starej regułymogą być równieżbyć również zapowiedziąrównież zapowiedzią nowejwyjątki nie zawsze sąnie zawsze są potwierdzeniemzawsze są potwierdzeniem starejsą potwierdzeniem starej regułymogą być również zapowiedziąbyć również zapowiedzią nowejwyjątki nie zawsze są potwierdzeniemnie zawsze są potwierdzeniem starejzawsze są potwierdzeniem starej regułymogą być również zapowiedzią nowej

Ironia jest potwierdzeniem pustki. -Safona
ironia-jest-potwierdzeniem-pustki
Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu. -Agnieszka Lisak
pa­mię-o tym-niewielu-pieniądze-nie mogą-być-celem-mają-być-środ­kiem-do celu
Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego - zapowiedzią nadchodzącej starości. -Bolesław Prus
obojętność-dla-śmierci-jest-cechą-umysłów-dojrzałych-a-pociąg-do-życia-wiecznego-zapowiedzią-nadchodzącej-staroś